Zwierzęta

NIEZNACZNY WZROST ŚWIATOWYCH CEN ŻYWNOŚCI W KWIETNIU BR.
Ceny

W kwietniu br. indeks światowych cen żywności FAO wyniósł 151,8 pkt i wobec zmienionego indeksu z marca wzrósł o 0,7% (1,1 pp.). Był to trzeci miesiąc z rzędu nieznacznego wzrostu cen żywności na świecie. W skali roku indeks FAO był jeszcze o 10% (16,6 pp.) niższy. W kwietniu br. podrożały wobec marca oleje roślinne (+4,1%), zboża (+1,5%) oraz mięso (+0,8% do 146,6 pkt). Obniżyły się natomiast ceny artykułów mleczarskich (-2,2%) i cukru (-1,7%). Utrzymywała się nadal stabilizacja cen wieprzowiny i drobiu,...

1
160
0
piątek, 13 Maj 2016
SPADEK PRODUKCJI BYDŁA W KRAJACH UE W STYCZNIU 2016 R.
Ceny

Według Komisji Europejskiej w styczniu 2016 r. kraje Wspólnoty (UE-28) wyprodukowały o 3% mniej bydła (w tonach) niż przed rokiem (ubój w sztukach zmniejszył się o 3,4%). Produkcja bydła w „starych” krajach Unii Europejskiej zniżkowała o 4,4% (w sztukach spadła zaś o 4,6%). Spadki produkcji (w tonach) w UE-28 dotyczyły wszystkich grup zwierząt. Najbardziej obniżyła się produkcja młodego bydła (o 5,2%), cieląt (o 4,4%), wołów (o 3,7%), krów (o 3,5%) oraz jałówek (o 1%). W omawianym okresie mniej bydła w tonach...

1
135
0
piątek, 13 Maj 2016
UE – HANDEL MIĘSEM ORAZ ŻYWCEM WOŁOWYM W OKRESIE I-II 2016 R.
Ceny

Według danych Komisji Europejskiej, w okresie styczeń-luty 2016 r. kraje Wspólnoty sprowadziły w ekwiwalencie mięsa łącznie 48,9 tys. ton mięsa, produktów z wołowiny oraz żywca wołowego, tj. o 4,3% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej tego gatunku mięsa zaimportowano tradycyjnie z Brazylii (22,2 tys. ton), Urugwaju (7,7 tys. ton) oraz z Argentyny (5,7 tys. ton). Udział tych trzech krajów w imporcie ogółem do Unii ukształtował się na poziomie 72,7%. W omawianym okresie zaimportowano także 4,4 tys. ton wołowiny z...

1
172
0
czwartek, 12 Maj 2016
UE: PSZENICA TANIEJE POD WPŁYWEM PERSPEKTYW DOBRYCH ZBIORÓW ORAZ  ZAPASÓW
Zwierzęta

Na giełdzie Euronext w Paryżu pszenica w kontrakcie na maj po zeszłotygodniowej stabilizacji kontynuowała spadki i przez tydzień staniała o 1,6% do 150,5 Euro/t (przez 2 tyg. redukcja o 1,8%) na skutek znacznych zapasów i dobrych perspektyw na zbiory w br. w Unii. Z drugiej strony ceny pszenicy wspierał stabilny eksport z Francji do Maroka i Algierii (dodatkowo w poniedziałek Arabia Saudyjska zakupiła na przetargu 620 tys. ton pszenicy). Spadkowe tendencje dla pszenicy w Chicago (kontrakt majowy przez tydzień staniał o...

3
144
0
środa, 11 Maj 2016
SPADEK POGŁOWIA KRÓW MLECZNYCH W POLSCE NAJWYŻSZY OD 2004 R.
Zwierzęta

Według informacji Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, tempo redukcji pogłowia krów mlecznych w ubiegłym roku było najwyższe od 2004 r. W drugiej połowie 2015 roku redukcja pogłowia krów mlecznych w Polsce wyniosła 5,1%. Jest to najwyższy wynik od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej. Tak dynamiczny spadek związany jest z niekorzystną sytuacja na rynku mleka. Na koniec grudnia 2015 r. liczba krów mlecznych w Polce wyniosła 2,134 mln sztuk i była o 113,7 tys. szt. niższa od stanu w grudniu...

4
143
0
środa, 11 Maj 2016
Litewski produkt mięsny w unijnym rejestrze GTS
Zwierzęta

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)  wpisujące do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS) nazwę litewskiego produktu mięsnego „Lietuviškas skilandis”. Nazwa „Skilandis” została już zarejestrowana wcześniej – w 2010 r., bez jej zastrzegania, jako gwarantowana tradycyjna specjalność.  W następstwie krajowej procedury sprzeciwu, nazwa ta została doprecyzowana terminem „Lietuviškas”, identyfikującym jej tradycyjny i specyficzny charakter. Komisja Europejska...

1
140
0
niedziela, 08 Maj 2016
Porównanie cen mięsa w UE i na rynku światowym
Zwierzęta

Największy spadek cen w krajach UE w horyzoncie rocznym wśród najważniejszych gatunków mięsa wykazywał drób (-3,2%). Porównując poziom cen miesiąc do miesiąca okazuje się, że cena tego gatunku mięsa obniżyła się w styczniu 2016 r. w stosunku do grudnia ub. r. o 0,3%. Średnia cena drobiu w krajach Wspólnoty kształtowała się na poziomie 1795,60 EUR/t. Dla porównania średnia cena drobiu na rynku światowym wynosiła 2284,20 EUR/t (2480,60 USD/t). Średnia cena mięsa drobiowego na rynku światowym obniżyła się w...

1
145
0
sobota, 07 Maj 2016
Ceny OMP w UE wciąż poniżej ceny interwencyjnej
Zwierzęta

Spadkowa tendencja cen OMP w UE wyhamowała i w kwietniu średnia ważona cena OMP w UE osiągnęła poziom 1,65EUR/kg, była zatem o 1,64% wyższa niż przed miesiącem. W analizowanym okresie nieco dynamiczniej niż przeciętnie w UE zmieniały się ceny OMP na rynku polskim gdzie osiągnęły pułap 1,64 EUR/kg, czyli o ok. 13,2% niższy niż przed rokiem. W ujęciu PLN w skali rocznej odnotowano natomiast spadek z 7,59 PLN/kg do 7,02 PLN/kg. Minimalnie niższe niż w Polsce ceny OMP zaobserwowano na...

1
114
0
piątek, 06 Maj 2016
Wzrost wieprzowiny w okresie I-II 2016 r.
Zwierzęta

Według Komisji Europejskiej, w ciągu pierwszych dwóch miesięcy br. UE wyeksportowała na rynki krajów trzecich ok. 561 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów wieprzowych – co oznacza wzrost o ponad jedną czwartą wobec tego samego okresu 2015 r. Jak informują analitycy FAMMU/FAPA, w strukturze towarowej sprzedaży największy udział miały mięso mrożone (48%) oraz podroby i słonina (45%), których wysłano o 30% i 28% więcej niż rok wcześniej. Spadek wywozu miał miejsce jedynie w przypadku kiełbas i przetworów...

1
148
0
czwartek, 05 Maj 2016
Niskie ryzyko zagrożenia chorobą szalonych krów(BSE) w Rumunii
Zwierzęta

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) Rumunię dodano do listy państw o „nieznacznym ryzyku” zagrożenia BSE. Jak podkreśla Komisja Europejska, podwyższenie statusu wynikało ze zmian przyjętych przez Światową Organizację ds. Zdrowia Zwierząt (OIE). – Należy przypomnieć, że w czerwcu 2014 r. Rumunia odnotowała na swoim terytorium przypadek BSE u bydła, co w konsekwencji doprowadziło do obniżenia statusu tego kraju do poziomu „kontrolowanego ryzyka” zagrożenia BSE. W grudniu 2015 r. OIE przywróciło Rumunii...

1
125
0
czwartek, 05 Maj 2016