Zwierzęta

NOWE PRODUKTY DROBIOWE W UNIJNYM REJESTRZE NAZW CHRONIONYCH
Fakty

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) nr 2016/925, 2016/926, 2016/929 i 2016/932 z dn. 1 czerwca 2016 r., wpisujące do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) cztery produkty drobiowe: – „Poulet de l’Ardèche”/„Chapon de l’Ardèche”; – „Pintade de l’Ardèche”; – „Gall del Penedès”; – „Zagorski puran”. „Poulet de l’Ardèche”/„Chapon de l’Ardèche” to kurczaki i kapłony chowane na wolnym wybiegu...

3
189
0
piątek, 24 Czerwiec 2016
PROGNOZY FAO DLA ŚWIATOWEGO RYNKU MIĘSA OWCZEGO
Ceny

Według ostatniego raportu FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw  yżywienia i Rolnictwa) z czerwca br., w 2016 r. światowa produkcja mięsa owczego będzie kontynuowała niewielki trend wzrostowy z poprzednich lat, zwiększając się w br. o 0,7% do 14,1 mln ton. W krajach rozwijających się, gdzie skupione jest ponad 80% światowej produkcji mięsa owczego na świecie (największymi producentami w tej grupie krajów są Chiny, Indie, Nigeria oraz Pakistan) wzrośnie ona (produkcja) o 0,9%, natomiast w krajach rozwiniętych...

1
163
0
czwartek, 23 Czerwiec 2016
WYPŁATY POMOCY DLA PRODUCENTÓW MLEKA W POLSCE
Biznes

W związku z realizacją przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych ustalono, że wysokość wsparcia przysługującego na kilogram mleka wynosi 0,014962 PLN. W dniu 13 czerwca 2016 r. uruchomiono pierwsze realizowane przez ARR wypłaty w ramach pomocy dla producentów mleka, a całość środków powinna być wypłacona do 16 czerwca 2016 r. Łączna kwota pomocy dla polskich producentów mleka wynosi 122,7 mln PLN. Pomocą zostali objęci...

2
181
0
środa, 22 Czerwiec 2016
SZERSZE OTWARCIE UNII NA DOSTAWY ŚWIEŻEGO ORAZ PRZETWORZONEGO MIĘSA WOŁOWEGO Z BRAZYLII I ARGENTYNY
Ceny

W dniu 11 czerwca br. ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/922, zmieniające załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, ich terytoriów lub części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii świeżego mięsa. Powyższe rozporządzenie znosi zakaz importu świeżej wołowiny do Wspólnoty z obszaru Argentyny wzdłuż granicy z Boliwią i Paragwajem, uznanego przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) za strefę wolną od pryszczycy ze szczepieniami....

2
137
0
wtorek, 21 Czerwiec 2016
Minister rolnictwa zabiega o wsparcie producentów mleka
Finanse i prawo

Program pomocy dla producentów mleka został zgłoszony do notyfikacji Komisji Europejskiej. Przygotowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi program pomocy dla producentów, którzy muszą wnieść opłatę za przekroczenie indywidualnych kwot mlecznych w roku 2014/2015 Rada Ministrów przyjęła 19 maja br. Chodzi o opłaty za wprowadzenie do obrotu mleka lub jego przetworów w ilości przekraczającej kwoty indywidualne. W opinii ministra Krzysztofa Jurgiela, ze względu na drastyczny spadek cen skupu mleka, wprowadzanie programu jest...

2
169
0
niedziela, 05 Czerwiec 2016
O założeniach reformy systemu bezpieczeństwa żywności
Finanse i prawo

– W programie działań Rządu i resortu na lata 2015-2019 sprawa reformy systemu bezpieczeństwa żywności jest jedną z najważniejszych – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel otwierając konferencję poświęconą temu zagadnieniu. Zarządzeniem nr 7 z 7 marca 2016 r. powołany został Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności, którego zadaniem jest opracowanie propozycji zmian systemowych dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem żywności oraz koncepcji zmian w...

2
177
0
wtorek, 31 Maj 2016
Informacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)”
Zwierzęta

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.) Główny Lekarz Weterynarii opracował program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń. Przedmiotowy program został wprowadzony w życie na mocy rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Program bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru...

1
110
0
poniedziałek, 30 Maj 2016
Ocena realizacji odstrzału sanitarnego dzików
Fakty

Odstrzał sanitarny dzików jest realizowany na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików (Dz. U. poz. 229). Celem tego odstrzału jest zmniejszenie gęstości populacji dzika do poziomu co najwyżej 0,5 osobnika/km2 na określonych obszarach. Całkowita liczba dzików planowanych do odstrzału sanitarnego (do marca 2017 r. ) wynosi 7468 dzików w województwach lubelskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, i warmińsko – mazurskim. Na dzień...

2
155
0
wtorek, 24 Maj 2016
Mniej zastrzeżeń do żywności
Zwierzęta

W 2015 r. Główny Inspektorat Sanitarny zakwestionował ponad 1,9 tyś. próbek środków spożywczych, podczas gdy rok wcześniej było ponad 2 tyś. takich przypadków. Wskazówką co do jakości produktów żywnościowych jest liczba powiadomień składanych przez inspektorów sanepidu do unijnego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF). W 2015 r. takich alarmów było 89, wobec 133 rok wcześniej. Najwięcej przypadków zgłoszeń jest związanych z salmonellą, aflatoksynami, czyli toksycznymi...

3
132
0
piątek, 20 Maj 2016
PROGNOZY SPADKU PRODUKCJI WIEPRZOWINY NA ŚWIECIE W 2016 R.
Ceny

Według prognoz Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) z kwietnia br., w 2016 r. światowa produkcja wieprzowiny obniży się o 1% do 109,3 mln ton. Chińska produkcja obniży się już czwarty rok z rzędu z uwagi na spowolnienie gospodarcze w kraju i ograniczenia w hodowli trzody chlewnej spowodowane nowymi przepisami z zakresu ochrony środowiska. Spadnie również poziom wytwarzania wieprzowiny w UE. Niskie ceny tego gatunku mięsa w 2015 r. zmusiły unijnych producentów do redukcji pogłowia trzody chlewnej. Zwiększy się...

2
184
0
sobota, 14 Maj 2016