Zwierzęta

SZERSZE OTWARCIE UNII NA DOSTAWY ŚWIEŻEGO ORAZ PRZETWORZONEGO MIĘSA WOŁOWEGO Z BRAZYLII I ARGENTYNY
Ceny

W dniu 11 czerwca br. ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/922, zmieniające załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, ich terytoriów lub części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii świeżego mięsa. Powyższe rozporządzenie znosi zakaz importu świeżej wołowiny do Wspólnoty z obszaru Argentyny wzdłuż granicy z Boliwią i Paragwajem, uznanego przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) za strefę wolną od pryszczycy ze szczepieniami....

2
120
0
Tuesday, 21 June 2016
Minister rolnictwa zabiega o wsparcie producentów mleka
Finanse i prawo

Program pomocy dla producentów mleka został zgłoszony do notyfikacji Komisji Europejskiej. Przygotowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi program pomocy dla producentów, którzy muszą wnieść opłatę za przekroczenie indywidualnych kwot mlecznych w roku 2014/2015 Rada Ministrów przyjęła 19 maja br. Chodzi o opłaty za wprowadzenie do obrotu mleka lub jego przetworów w ilości przekraczającej kwoty indywidualne. W opinii ministra Krzysztofa Jurgiela, ze względu na drastyczny spadek cen skupu mleka, wprowadzanie programu jest...

2
151
0
Sunday, 05 June 2016
O założeniach reformy systemu bezpieczeństwa żywności
Finanse i prawo

– W programie działań Rządu i resortu na lata 2015-2019 sprawa reformy systemu bezpieczeństwa żywności jest jedną z najważniejszych – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel otwierając konferencję poświęconą temu zagadnieniu. Zarządzeniem nr 7 z 7 marca 2016 r. powołany został Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności, którego zadaniem jest opracowanie propozycji zmian systemowych dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem żywności oraz koncepcji zmian w...

2
154
0
Tuesday, 31 May 2016
Informacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)”
Zwierzęta

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.) Główny Lekarz Weterynarii opracował program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń. Przedmiotowy program został wprowadzony w życie na mocy rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Program bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru...

1
98
0
Monday, 30 May 2016
Ocena realizacji odstrzału sanitarnego dzików
Fakty

Odstrzał sanitarny dzików jest realizowany na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików (Dz. U. poz. 229). Celem tego odstrzału jest zmniejszenie gęstości populacji dzika do poziomu co najwyżej 0,5 osobnika/km2 na określonych obszarach. Całkowita liczba dzików planowanych do odstrzału sanitarnego (do marca 2017 r. ) wynosi 7468 dzików w województwach lubelskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, i warmińsko – mazurskim. Na dzień...

2
136
0
Tuesday, 24 May 2016
Mniej zastrzeżeń do żywności
Zwierzęta

W 2015 r. Główny Inspektorat Sanitarny zakwestionował ponad 1,9 tyś. próbek środków spożywczych, podczas gdy rok wcześniej było ponad 2 tyś. takich przypadków. Wskazówką co do jakości produktów żywnościowych jest liczba powiadomień składanych przez inspektorów sanepidu do unijnego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF). W 2015 r. takich alarmów było 89, wobec 133 rok wcześniej. Najwięcej przypadków zgłoszeń jest związanych z salmonellą, aflatoksynami, czyli toksycznymi...

3
116
0
Friday, 20 May 2016
PROGNOZY SPADKU PRODUKCJI WIEPRZOWINY NA ŚWIECIE W 2016 R.
Ceny

Według prognoz Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) z kwietnia br., w 2016 r. światowa produkcja wieprzowiny obniży się o 1% do 109,3 mln ton. Chińska produkcja obniży się już czwarty rok z rzędu z uwagi na spowolnienie gospodarcze w kraju i ograniczenia w hodowli trzody chlewnej spowodowane nowymi przepisami z zakresu ochrony środowiska. Spadnie również poziom wytwarzania wieprzowiny w UE. Niskie ceny tego gatunku mięsa w 2015 r. zmusiły unijnych producentów do redukcji pogłowia trzody chlewnej. Zwiększy się...

2
162
0
Saturday, 14 May 2016
NIEZNACZNY WZROST ŚWIATOWYCH CEN ŻYWNOŚCI W KWIETNIU BR.
Ceny

W kwietniu br. indeks światowych cen żywności FAO wyniósł 151,8 pkt i wobec zmienionego indeksu z marca wzrósł o 0,7% (1,1 pp.). Był to trzeci miesiąc z rzędu nieznacznego wzrostu cen żywności na świecie. W skali roku indeks FAO był jeszcze o 10% (16,6 pp.) niższy. W kwietniu br. podrożały wobec marca oleje roślinne (+4,1%), zboża (+1,5%) oraz mięso (+0,8% do 146,6 pkt). Obniżyły się natomiast ceny artykułów mleczarskich (-2,2%) i cukru (-1,7%). Utrzymywała się nadal stabilizacja cen wieprzowiny i drobiu,...

1
144
0
Friday, 13 May 2016
SPADEK PRODUKCJI BYDŁA W KRAJACH UE W STYCZNIU 2016 R.
Ceny

Według Komisji Europejskiej w styczniu 2016 r. kraje Wspólnoty (UE-28) wyprodukowały o 3% mniej bydła (w tonach) niż przed rokiem (ubój w sztukach zmniejszył się o 3,4%). Produkcja bydła w „starych” krajach Unii Europejskiej zniżkowała o 4,4% (w sztukach spadła zaś o 4,6%). Spadki produkcji (w tonach) w UE-28 dotyczyły wszystkich grup zwierząt. Najbardziej obniżyła się produkcja młodego bydła (o 5,2%), cieląt (o 4,4%), wołów (o 3,7%), krów (o 3,5%) oraz jałówek (o 1%). W omawianym okresie mniej bydła w tonach...

1
117
0
Friday, 13 May 2016
UE – HANDEL MIĘSEM ORAZ ŻYWCEM WOŁOWYM W OKRESIE I-II 2016 R.
Ceny

Według danych Komisji Europejskiej, w okresie styczeń-luty 2016 r. kraje Wspólnoty sprowadziły w ekwiwalencie mięsa łącznie 48,9 tys. ton mięsa, produktów z wołowiny oraz żywca wołowego, tj. o 4,3% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej tego gatunku mięsa zaimportowano tradycyjnie z Brazylii (22,2 tys. ton), Urugwaju (7,7 tys. ton) oraz z Argentyny (5,7 tys. ton). Udział tych trzech krajów w imporcie ogółem do Unii ukształtował się na poziomie 72,7%. W omawianym okresie zaimportowano także 4,4 tys. ton wołowiny z...

1
153
0
Thursday, 12 May 2016