Rośliny

Prognozy plonów oleistych
Rośliny

UE opublikowała prognozy plonów na bieżący rok najważniejszych upraw w tym: rzepaku oraz słonecznika. Biuletyn MARS zawiera przegląd agrometeorologiczny w Unii, oceny kondycji roślin uprawnych, analizy krajowe, prognozy plonów oraz mapki. Po przezimowaniu w ostatnim miesiącu aura sprzyjała wegetacji w większości regionów, co pozwala prognozować plony na poziomie wyższym niż średnia z ostatnich 5 lat. Jak informują analitycy FAMMU/FAPA, KE prognozuje średnie plony rzepaku na 3,35 t/ha wobec 3,27 t/ha rok wcześniej (-0,6%)....

4
125
0
Thursday, 05 May 2016
Wzrost cen kukurydzy oddala wprowadzenie ceł
Rośliny

Ze wzrostem cen kukurydzy na giełdzie w Chicago z 153,99 EUR/tonę do 163,82 EUR/tonę perspektywa prowadzenia ceł w imporcie kukurydzy do Unii oddaliła się. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno wyjątkowo niskie ceny kukurydzy mogły oznaczać ewentualność zastosowania ceł w unijnym imporcie. Zgodnie z unijnymi przepisami cena importowa podstawowych zbóż, łącznie z kosztami frachtu i cłami, nie może być wyższa od 155% unijnej ceny interwencyjnej dla danego miesiąca. Sposób naliczania należności celnych w imporcie zbóż do...

2
112
0
Wednesday, 04 May 2016
Rosyjski rekordowy eksport zbóż w kwietniu br.
Rośliny

W kwietniu br. eksport zbóż z Rosji wyniósł 2,5 mln ton i jest rekordowym wynikiem dla tego miesiąca roku. W bieżącym sezonie handlowym odnotowuje się wyjątkowo szybkie tempo wywozu pszenicy, co związane jest z wysokimi, ubiegłorocznymi zbiorami szacowanymi na 61 mln ton. Dobre wyniki stawiają Rosję na drugą pozycję w światowym eksporcie pszenicy. Czynnikiem wspierającym jest słaby rubel podnoszący konkurencyjność rosyjskiej oferty. W całym sezonie 2015/16 Rosja wyeksportuje 34,5 mln ton zbóż, w tym 23,5-23,8 mln ton...

2
128
0
Tuesday, 03 May 2016
 Szarek komośnik uszkadza burak
Rośliny

Na plantacjach buraczanych pojawił się masowo szkodnik z rodziny ryjkowcowatych szarek komośnik. Uszkadza on młode siewki buraków, może powodować także gołożery roślin. Szarek komośnik to chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych. W buraku żeruje na liścieniach i liściach właściwych pozostawiając charakterystyczne uszkodzenia). Intensywne żerowanie powoduje gołożery, co może doprowadzić do konieczności przesiewu plantacji. Masowo pojawia się głownie po łagodnych zimach i na polach z uproszczeniami uprawowymi. Swój żer...

4
221
0
Monday, 02 May 2016
PIORiN przypomina o ochronie pszczół podczas oprysków
Rośliny

Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu. W szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych. Środki ochrony roślin należy tak stosować, aby minimalizować negatywny wpływ chemicznej ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu. Nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin, zwłaszcza przy użyciu insektycydów, niosą niezwykle duże zagrożenie dla...

1
130
0
Sunday, 01 May 2016
W obronie neonikotynoidów
Rośliny

Producenci rzepaku w Polsce apelują do ministra Krzysztofa Jurgiela o udzielenie zgody, zgodnie z Rozporządzeniem UE 1107/2009, na czasowe stosowanie zapraw neonikotynoidowych do ochrony rzepaku ozimego w Polsce w sezonie 2016/2017. Zgoda na czasowe stosowanie zapraw neonikotynoidowych dla rzepaku została już udzielona w 2016 r. w Danii, Finlandii, Estonii oraz na Litwie i Łotwie, a dla słonecznika i kukurydzy na Węgrzech, w Bułgarii i Rumunii. Te pozytywne decyzje, szczególnie w krajach skandynawskich znanych z niezwykle...

1
125
0
Saturday, 30 April 2016
Wsparcie gospodarstw dotkniętych skutkami wymarznięć
Rośliny

Pomorska Izba Rolnicza wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie możliwości wsparcia gospodarstw dotkniętych skutkami wymarznięć, możliwie najwyższymi, jednorazowymi dopłatami do hektarów gruntów rolnych. Wielkość wsparcia finansowego byłaby określana w oparciu o protokoły komisji szacujących straty, powołane przez wojewodów lub tam gdzie komisje przez wojewodę nie zostały powołane – na podstawie zaświadczenia wydanego przez odpowiedni organ administracji( np. wójt czy burmistrz) – Byłoby...

2
117
0
Friday, 29 April 2016
Siewy kukurydzy
Rośliny

W Unii Europejskiej rozpoczęły się siewy kukurydzy. W niektórych krajach niski poziom cen może oznaczać niewielką redukcję areału, jednak zbiory w całej Unii mają wzrosnąć zakładając korzystne warunki pogodowe (w porównaniu do ubiegłego sezonu, naznaczonego suszą) i lepsze plonowanie. Jak na razie zaawansowanie prac polowych jest niewielkie. Jak informują analitycy FAMMU/FAPA, we Francji już obsiano kukurydzą zaledwie 4% obszaru przeznaczonego pod uprawę tego gatunku, w porównaniu do 17% w analogicznym okresie rok...

2
123
0
Thursday, 28 April 2016
Stosowanie glifosatu, ale z ograniczeniami
Rośliny

Na plenarnej sesji w Strasburgu PE poparł propozycję Komisji niewiążącą rezolucją, aby przedłużyć autoryzację dla substancji czynnej glifosat herbicydu Roundup na 7 lat, ale tylko do użycia przez profesjonalistów. Zagłosowało 374 europosłów, przeciw 225, a wstrzymało się 102. – Użycie tego herbicydu byłoby zakazane na i wokoło publicznych terenów zieleni, w parkach czy boiskach. Wcześniej ComEnvi poparł przeciwną decyzję tj. nieprzedłużania legalizacji tej substancji – czytamy w raporcie FAMMU/FAPA. Należy...

3
109
0
Wednesday, 27 April 2016
Pszenica jest w dobrym stanie
Rośliny

Dzięki łagodnej zimie uprawy pszenicy w Unii Europejskiej są w dobrym stanie,. Zapowiada się urodzaj, jednak poniżej ubiegłorocznego rekordu. Lecz pewne problemy występują w Polsce. Plantacje pszenicy we Francji są w dobrej kondycji, na co złożyła się korzystna aura wiosną, łagodna zima i deszcze odnotowane w ostatnim czasie. Areał pszenicy miękkiej jest najwyższy od 80 lat w wysokości 5,2 mln ha. Według Strategie Grains, Francja zbierze 39 mln ton pszenicy miękkiej, ODA ocenia je na 38,5 mln ton. Obie prognozy...

3
117
0
Tuesday, 26 April 2016