Finanse i prawo

Podatek na korzystaniem z wód 
Finanse i prawo

Rząd pracuje nad obszernym projektem dotyczącym zmian związanych z korzystaniem z wód, chodzi o nową ustawę – Prawo wodne. Rząd planuje powołać nową instytucję o nazwie Państwowe Gospodarstwo Wodne “Wody Polskie”. Ministerstwo Środowiska przekazując do konsultacji projekt ustawy zapomniało o rolnikach i reprezentujących ich organizacjach rolniczych. Tymczasem zapisy ustawy w znaczący sposób wpłyną na prowadzenie gospodarstw rolnych i bezpośrednio przełożą się na koszty produkcji płodów rolnych. Za wodę...

2
158
0
piątek, 29 Kwiecień 2016
Prezydent podpisał ustawy wprowadzające ograniczenia w handlu ziemią
Finanse i prawo

Wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi na okres 5 lat i nowe zasady obrotu ziemią oraz prawo pierwokupu lasów dla Skarbu Państwa – to kluczowe zmiany, jakie niosą ze sobą dwie podpisane 26 kwietnia przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy. Ustawa o obrocie ziemią zakłada zawieszenie sprzedawania ziemi rolnej należącej do Skarbu Państwa na okres 5 lat. Zakaz nie będzie obejmował Kościoła i związków wyznaniowych, ponieważ zakłada to jedna z poprawek zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość. Przez...

2
140
0
czwartek, 28 Kwiecień 2016
Lepsze wykorzystanie pieniędzy z funduszy promocji
Finanse i prawo

Producenci świń zwracają uwagę na to, że pieniądze z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego powinne być w większym stopniu kierowane na promocji wieprzowiny na krajowym rynku, a nie w dalekich zakątkach świata jak Chiny czy Japonia. Producenci świń podkreślali, że środki z funduszu są wykorzystywane do promocji zagranicznego mięsa, które jest sprowadzane do Polski przez zakłady mięsne. Zdaniem rolników wiele jest jeszcze do zrobienia w zakresie promocji mięsa na krajowym rynku. Wśród niezbędnych działań producenci z...

2
167
0
środa, 27 Kwiecień 2016
Redukcja amoniaku – koszty dla rolników
Finanse i prawo

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel, zwraca uwagę na koszty dostosowań i utrudnienia, z jakimi wiązałoby się wdrożenie w polskich gospodarstwach rolnych praktyk zmniejszających wielkość emisji amoniaku oraz na negatywny wpływ takich działań na konkurencyjność tego sektora produkcji. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpi z wnioskiem o przedyskutowanie na posiedzeniu Rady Ministrów UE kwestii związanych z konsekwencjami wdrożenia do prawodawstwa polskiego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie...

3
149
0
wtorek, 26 Kwiecień 2016
Spotkania z rolnikami w województwie podlaskim
Finanse i prawo

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przebywał w województwie podlaskim, gdzie podczas spotkań z rolnikami rozmawiał o najważniejszych sprawach dla tego sektora polskiej gospodarki. Miejscem pierwszego spotkania był Park Naukowo–Technologiczny Polska–Wschód w Suwałkach. Kolejne rozmowy odbywały się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, gdzie zorganizowano „Debatę na temat rolnictwa w województwie podlaskim”. W debacie uczestniczył także sekretarz stanu Jacek Bogucki. Podczas obu spotkań...

2
153
0
poniedziałek, 25 Kwiecień 2016
Spotkanie nt. aktualnych warunków współpracy w łańcuchu dostaw towarów rolno-spożywczych
Finanse i prawo

Dziś odbyło się spotkanie sekretarza stanu Jacka Boguckiego z przedstawicielami organizacji rolników, przetwórców i handlu, którego celem była wymiana poglądów nt. aktualnych warunków współpracy w łańcuchu dostaw towarów rolno-spożywczych oraz działań podejmowanych przez Ministerstwo w tym zakresie. W spotkaniu wzięła udział również wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Bernadeta Kasztelan-Świetlik. Wiceminister Jacek Bogucki przedstawił, zgłaszane przez producentów rolnych i przetwórców, problemy...

2
138
0
niedziela, 24 Kwiecień 2016
Rozmowy polsko – niemieckie
Finanse i prawo

W Berlinie odbyły się rozmowy ministrów rolnictwa Polski i Niemiec, Krzysztofa Jurgiela i Christiana Schmidta. Spotkanie odbyło się na zaproszenie strony niemieckiej. Głównymi tematami były zagadnienia związane z planowanymi na 22 czerwca Polsko – Niemieckimi Konsultacjami Międzyrządowymi, w związku z obchodami 25-lecia zawarcia Traktatu pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.  Minister Jurgiel zaproponował swojemu odpowiednikowi z Niemiec realizację...

1
136
0
sobota, 23 Kwiecień 2016
Kryzys w rolnictwie: potrzebne są reformy stabilizujące rynek
Finanse i prawo

Unia Europejska musi zaproponować więcej stanowczych działań, które pomogą rolnikom w najbardziej dotkniętych kryzysem sektorach, mleczarskim lub hodowlanym, powiedzieli posłowie, zwracając się do odpowiedzialnego za politykę rolna Komisarza Phila Hogana podczas ubiegłotygodniowej debaty. Europosłowie wezwali także do przeprowadzenia reform strukturalnych, w celu zrównoważenia wpływu rolników w łańcuchu dostaw i zwiększenia ich odporności na przyszłe zawirowania na rynku. Wielu posłów krytykowało Komisję za robienie...

2
160
0
piątek, 22 Kwiecień 2016
Prawo wodne bez konsultacji
Finanse i prawo

Samorząd rolniczy nie dostał do konsultacji projektu nowego prawa wodnego, czemu przedstawiciele rolników się sprzeciwiają. Ustawa jest dla nich ważna, bo ma sformułować przepisy dotyczące wyznaczania OSN. – Nie otrzymaliśmy do konsultacji nowelizacji tej uchwały, a jest ona dla rolników bardzo ważna – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. – Dlatego też Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Prezesa Rady Ministrów, przesyłając do wiadomości Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju...

1
154
0
czwartek, 21 Kwiecień 2016
Wartości klimatycznego bilansu wodnego
Finanse i prawo

Zarząd KRIR przekazał resortowi rolnictwa uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. Zdaniem izb rolniczych z przesłanego projektu rozporządzenia wynika, że resort rolnictwa przeanalizował problem, który pojawił się w ubiegłym roku przy szacowaniu skutków suszy i zmienił wartości progowe klimatycznego bilansu wodnego (KBW), tj. wskaźników, które pozwalają na monitorowanie...

2
132
0
środa, 20 Kwiecień 2016