Finanse i prawo

Program pomocy dla producentów mleka
Finanse i prawo

Rada Ministrów podjęła dziś uchwały: w sprawie ustanowienia programu pomocy producentom mleka i w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocy producentom mleka. Oba dokumenty zostały przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela. 1 sierpnia 2016 r. ma ruszyć program pomocy dla producentów mleka, którzy muszą wnieść opłatę za przekroczenie kwot indywidualnych w roku 2014/2015, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Europejskiej na jego realizację. Chodzi o...

3
149
0
poniedziałek, 23 Maj 2016
UE  –  KOMISJA  POSZERZA  LISTĘ  SUBSTANCJI  DOPUSZCZONYCH  DLA  ROLNICTWA  EKOLOGICZNEGO
Finanse i prawo

Dnia 30 kwietnia br. w Dzienniku Urzędowym KE (L116//8) ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji UE/673/2016 z dnia 29 kwietnia br. zmieniające rozporządzenie WE/889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady WE/834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli. Niniejsze rozporządzenie uzupełnia listę substancji o 39 nowych, które mogą być użyte w produkcji ekologicznej po uprzedniej ich ocenie grupy...

2
166
0
środa, 11 Maj 2016
Wizyta w Chinach – rozmowy w Pekinie
Finanse i prawo

Minister Krzysztof Jurgiel spotkał się wczoraj z przedstawicielami władz chińskich, odpowiadającymi za sprawy rolnictwa, weterynaryjno-fitosanitarne oraz rolno-spożywcze. Polski minister rozmawiał z wiceministrem rolnictwa ChRL QuDongyu. Omówiony został aktualny stan polsko-chińskiej współpracy, w szczególności w zakresie wymiany ekspercko-naukowej, opartej na podpisanym w ubiegłym roku „Porozumieniu o współpracy w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej”. Krzysztof Jurgiel wyraził zadowolenie z...

1
173
0
niedziela, 08 Maj 2016
Posiedzenie polsko-ukraińskiej grupy roboczej
Finanse i prawo

IV posiedzenie polsko-ukraińskiej grupy roboczej do spraw współpracy w dziedzinie rolnictwa odbyło się 29 kwietnia br. w Kijowie. Spotkaniu ze strony polskiej przewodniczyła podsekretarz stanu Ewa Lech, a ze strony ukraińskiej zastępca ministra polityki rolnej i gospodarki żywnościowej Władysława Rutycka, Podsekretarz stanu Ewa Lech przekazała na ręce wiceminister Władysławy Rutyckiej pismo gratulacyjne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla nowo mianowanego ministra polityki rolnej i gospodarki żywnościowej Ukrainy Tarasa...

1
152
0
sobota, 07 Maj 2016
Rybacy apelują o zmianę projektu Prawa wodnego
Finanse i prawo

Rybacy apelują do Ministerstwa Środowiska o usunięcie z projektu nowego Prawa wodnego zapisów wprowadzających opłaty za pobór i odprowadzanie wód na potrzeby chowu lub hodowli ryb. To samo dotyczy zapisów wprowadzających obowiązek montowania bardzo drogich, nowych urządzeń służących do pomiaru ilości pobieranych oraz odprowadzanych wód. Jak mówi ichtiolog z Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu, Henryk Białowąs, opłaty doprowadzą do likwidacji większości gospodarstw rybackich w Polsce, co przełoży się na wzrost cen...

2
154
0
czwartek, 05 Maj 2016
Celem jest ochrona polskiej ziemi przed niekontrolowanym wykupem
Finanse i prawo

Realna ochrona polskiej ziemi przed niekontrolowanym wykupem, to główny cel wchodzącej dziś w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Ziemia rolna, to ziemia przeznaczona do produkcji rolniczej, czyli taka na której produkowana jest żywność. Nowa ustawa nie uderza w tych, którzy chcą prowadzić działalność rolniczą, a jedynie w tych, którzy nie zamierzają uprawiać ziemi, a jedynie nią spekulować. Ustawa stanowi także wyraźnie, że...

3
138
0
środa, 04 Maj 2016
Promowanie unijnych produktów rolnych oraz handlu
Finanse i prawo

Przewodniczący Copa i Cogeca spotykają się z wysokiej rangi urzędnikami w Japonii, by promować unijne produkty rolne oraz handel w nadziei na podpisanie umowy o wolnym handlu do końca roku. Gdy negocjacje handlowe między UE i Japonią nabierają tempa, przewodniczący Copa i Cogeca spotkali się w tym tygodniu w Japonii z liderami branży rolniczej, by promować unijne produkty rolne oraz handel. Przemawiając po spotkaniu, przewodniczący Copa Martin Merrild powiedział „Przybyliśmy do Tokio by promować produkty rolne z UE oraz...

2
134
0
wtorek, 03 Maj 2016
Chcemy, by większe zyski zostawały w kieszeni rolników
Finanse i prawo

Rolnictwo, produkcja żywności, rozwój obszarów wiejskich są strategicznym zadaniem państwa – podkreślił minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Zapewnił, że rząd chce zwiększyć rolę rolników i producentów tak, by większe zyski zostawały w ich kieszeniach.  Szef resortu rolnictwa przedstawił w czwartek w Senacie program ministerstwa na lata 2015-2019. Minister zwrócił uwagę, że obecnie jednym z najważniejszych problemów, z jakim trzeba się zmierzyć, to zła sytuacja na rynku mleka i mięsa...

1
150
0
poniedziałek, 02 Maj 2016
Przetwórstwo wykorzystuje głównie polskie surowce do produkcji żywności
Finanse i prawo

Przetwórstwo w Polsce wykorzystuje przede wszystkim surowce pochodzące z krajowego rolnictwa. Najwięcej importujemy wieprzowiny, która pokrywa 1/3 krajowych potrzeb. Faktyczne określenie zużycia polskich surowców jest trudne, bo obrót towarów w ramach UE nie jest importem czy eksportem, a jest wewnętrzną wymianą. Ponadto do wytwarzania żywności koncerny używają wielu produktów pochodzących z różnych krajów, a te nie są znakowane z jakiego pochodzą. Stopień wykorzystania krajowych surowców jest różny. Wynika to...

Like
138
0
niedziela, 01 Maj 2016
Wspólna Polityka Rolna po 2020 r.
Finanse i prawo

Wspólną Politykę Rolną (WPR) powołanodo życia ponad pół wieku temu, by obywatelom ówczesnej Wspólnoty Europejskiej zapewnić żywność po przystępnych cenach, a rolnikom odpowiedni poziom życia. Wraz z postępującą integracją europejską i zmieniającymi się uwarunkowaniami gospodarczymi i społecznymi polityka ta była kilkakrotnie reformowana. Pozwoliło to na dostosowanie WPR do nowych wyzwań, przy zachowaniu ciągłości wsparcia, wzmacniając stopniowo orientację rynkową unijnego rolnictwa. Równocześnie w zakres...

Like
150
0
sobota, 30 Kwiecień 2016