Fakty

Rolniku – uważaj na kleszcze!
Fakty

Kleszcze mogą zaatakować nie tylko w lesie – także na łące, nad rzeką, jeziorem, w zaroślach, a nawet na miejskim trawniku Ponad 1 500 osób ubezpieczonych w KRUS w ciągu ostatnich dziecięciu lat doznało uszczerbku na zdrowiu wskutek zakaźnych chorób zawodowych roznoszonych przez kleszcze. Warto wiedzieć, jak należy postępować, aby uniknąć ukąszenia, a jeśli już do niego dojdzie – jak zminimalizować skutki kontaktu z tym pajęczakiem. Łagodna zima na przełomie 2015 i 2016 r. spowodowała korzystne...

3
120
0
Wednesday, 04 May 2016
Wzrost importu mięsa owczego i koziego do Unii
Fakty

Import mięsa owczego i koziego do krajów Unii Europejskiej zwiększył się o 24,3%, i wyniósł 37,3 tys. ton. Jak informują analitycy FAMMU/FAPA, tradycyjnie największy udział w handlu tym towarem ze Wspólnotą miała Nowa Zelandia (33,9 tys. ton, 91% udział w handlu). Przywóz tych towarów z Nowej Zelandii wzrósł w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. aż o 30,7%. Większe ilości mięsa owczego i koziego sprowadzano także z Australii (2,3 tys. ton, spadek o 28,6%), Islandii (396 ton, ponad czterokrotny wzrost),...

2
111
0
Tuesday, 03 May 2016
Ceny mrożonych owoców
Fakty

Relatywnie niskimi cenami i tendencją spadkową od początku sezonu 2015/2016 charakteryzują się mrożone truskawki. Przeciętna cena truskawek mrożonych z Polski kształtowała się na poziomie 0,95 euro/kg i była o 5% niższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Eksport mrożonych truskawek do UE-28 w pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego sezonu zwiększył się o 13% do poziomu 52,5 tys. T, nie świadczy on jednak o wzroście zainteresowania mrożonkami na rynku Wspólnotowym. Wzrost sprzedaży zagranicznej był wynikiem...

1
147
0
Monday, 02 May 2016
Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej w Pradze
Fakty

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel uczestniczył w Pradze w spotkaniu ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej poszerzonej o Austrię, Bułgarię, Rumunię i Słowenię. Rozmawiano nt. sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych w UE. Jurgiel podczas spotkania odniósł się do trudnej sytuacji na rynku mleka i wieprzowiny. Poinformował, że, w odniesieniu do sektora mleka, Polska jest zadowolona z szybkiego przygotowania projektu rozporządzenia zmieniającego limity interwencyjne na przetwory mleczne. Natomiast jeżeli chodzi o...

1
117
0
Sunday, 01 May 2016
Unijne oznaczenia produktów będą lepiej chronione
Fakty

Nowe przepisy przyczynią się do skuteczniejszej ochrony zarejestrowanych produktów regionalnych. Sejm znowelizował w ustawę dotyczącą rejestracji i ochrony nazw i oznaczeń produktów rolnych. Wdraża ona unijne regulacje do polskiego prawa. Za rządowym projektem nowelizacji ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych, o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw głosowało 444 posłów, za było 443, jedna osoba była przeciwna. Projekt trafił do prac sejmowych 5...

Like
109
0
Sunday, 01 May 2016
Umowa odnosząca się do żywności organicznej
Fakty

Unia i Meksyk uruchomiły rozmowy w sprawie umowy dwustronnej, odnoszącej się do żywności organicznej. Umowa ta może okazać się zbawiennym wzmocnieniem sektora mięsa organicznego w Meksyku, który jest dopiero w stadium początkowego rozwoju. – Meksykańskie statystyki nie dysponują obecnie danymi pokazującymi, ilu jest producentów mięsa organicznego w tym kraju, ani też, ile tego rodzaju mięsa jest produkowane. Raczkujący producenci mięsa organicznego w Meksyku przegrywają konkurencję z producentami tradycyjnie...

Like
121
0
Saturday, 30 April 2016
Wizyta w Indiach
Fakty

Pobudzeniu współpracy i wymiany handlowej pomiędzy Polską a India mi służyła trzydniowa, marcowa wizyta grupy roboczej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której przewodniczyła podsekretarz stanu Ewa Lech. Członkowie polskiej delegacji odbyli spotkania z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych w Republice Indii za sprawy rolnictwa, rozwoju wsi, przetwórstwa rolno-spożywczego i inspekcji jakości produktów rolnych. Mimo notowanej na przestrzeni ostatnich 4 lat tendencji wzrostowej w wymianie handlowej między oboma...

1
130
0
Friday, 29 April 2016
Szybki wzrost rynku ekologicznych produktów  
Fakty

Rynek sprzedaży produktów ekologicznych w UE28 wzrósł średnio o 7,4% i osiągnął około 23,9 mld Euro w 2014 roku. Przyrost dotyczył największych rynków: Niemieckiego do 7,91 mld Euro, Francuskiego do 4,83 mld Euro, Brytyjskiego do 2,31 mld Euro oraz Włoskiego do 2,14 mld Euro. W Europie obszar przeznaczony pod uprawy ekologiczne obejmował 11,6 mln ha (przyrost o 6%) co stanowiło 2,4% gruntów rolnych, natomiast w UE28 obejmował 10,3 mln ha tj. 5,7% gruntów rolnych. Na Europę przypadało 27,6% globalnych ekologicznych...

2
130
0
Thursday, 28 April 2016
 Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu z Kosowem
Fakty

Wszedł w życie nowy unijny układ o stabilizacji i stowarzyszeniu (SAA) z Kosowem, otwierający z tym krajem z Bałkanów Zachodnich kompleksową umowę o wolnym handlu.  Obie strony podpisały powyższą umowę w październiku 2015 r. Przyczyni się ona (umowa) do znacznej liberalizacji handlu szeregiem produktów rolnych oraz innych towarów. Z liberalizacji wykluczono większość produktów wrażliwych pochodzących ze UE, natomiast w przypadku importu do Kosowa obowiązywać będą okresy przejściowe, gdzie będą stosowane stawki...

2
125
0
Wednesday, 27 April 2016
Wzrost eksportu drobiu
Fakty

Według danych Komisji Europejskiej, UE wyeksportowała do krajów trzecich 212,8 tys. ton mięsa, żywca, podrobów i przetworów drobiu – o 3,3% więcej niż w tym samym okresie 2015 r. – W strukturze towarowej wywozu dominowały produkty z kurcząt (87% ogółu eksportu drobiu ogółem), których sprzedaż poza UE wzrosła o 4,4% do 185 tys. ton. Zwiększył się również wywóz mięsa indyczego (+1,8% do 20,2 tys. ton), żywca drobiu (+5% do 1,9 tys. ton) i mięsa kaczek (+47% do 1,1 tys. ton)....

3
118
0
Tuesday, 26 April 2016