Fakty

no-cover
Fakty

Przedstawienie wpływu programów Interreg na rozwój obszaru Morza Bałtyckiego, a tym samym zachęcenie większej liczby instytucji do realizacji wspólnych przedsięwzięć – to cel zorganizowanej w Gdańsku konferencji „INTERREG changes the Baltic Sea Region. Stories that inspire”. Spotkanie jest okazją do przedstawienia efektów już zrealizowanych projektów oraz prezentacji tych, które niedługo się rozpoczną, omówienia założeń programów Interreg, rozmów z ekspertami oraz znalezienia partnerów do przyszłych...

Like
108
0
Tuesday, 31 May 2016
Polska borówkowym liderem w Europie
Fakty

Polska jest w czołówce największych producentów borówki amerykańskiej na świecie. Pod względem wielkości zbiorów wyprzedza nas USA i Kanada. A to oznacza, że w Europie jesteśmy borówkowym liderem. Z danych opublikowanych przez portal Freshplaza wynika, że w 2015 roku zebraliśmy 12 731 ton borówki. Dało nam to trzecie miejsce wśród producentów tego owocu na świecie. Więcej od nas zbierają Amerykanie (239 071 ton w 2015 roku) i Kanadyjczycy (109 007 ton w 2015 roku). W Europie Polska zajmuje pierwsze miejsce...

2
123
0
Monday, 30 May 2016
Eksperci szacują tegoroczne plony w UE
Fakty

Będzie wzrost – o 2,4% ponad średnią pięcioletnią. Plony wyniosą średnio 73,49 t/ha (wobec 71,7 t/ha rok temu). Za raportem FAMMU/FAPA podajemy przewidywane wielkości w wybranych krajach zestawione z wynikami roku 2015: Belgia – 79,39 (84,94), Czechy – 66,40 (59,38), Niemcy – 71,77 (72,17), Francja – 90,12 (87,50), Włochy – 56,76 (57,01), Litwa – 53,13 (58,00), Polska – 55,16 (52,00), Rumunia – 38,54 (39,40), Wielka Brytania – 71,03 (66,50) ton z hektara....

2
125
0
Wednesday, 25 May 2016
Ocena realizacji odstrzału sanitarnego dzików
Fakty

Odstrzał sanitarny dzików jest realizowany na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików (Dz. U. poz. 229). Celem tego odstrzału jest zmniejszenie gęstości populacji dzika do poziomu co najwyżej 0,5 osobnika/km2 na określonych obszarach. Całkowita liczba dzików planowanych do odstrzału sanitarnego (do marca 2017 r. ) wynosi 7468 dzików w województwach lubelskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, i warmińsko – mazurskim. Na dzień...

2
136
0
Tuesday, 24 May 2016
Monitoring suszy
Fakty

Monitoring suszy jest zadaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po ubiegłorocznych doświadczeniach prowadzenia monitoringu suszy dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, w wyniku przeprowadzonych szczegółowych analiz oraz w oparciu o nowe dostępne dane o plonach z ostatnich lat umożliwiających uzyskanie większej dokładności szacowania zagrożenia suszą dla poszczególnych upraw, ustalone zostały nowe progowe wartości klimatycznego bilansu wodnego, które będą obowiązywały przy określaniu obszaru suszy w...

3
106
0
Monday, 23 May 2016
MSZ: wiceminister Katarzyna Kacperczyk na konferencji gospodarczej OBWE w Berlinie (komunikat)
Fakty

– Jako odpowiedzialny członek UE Polska chce promować handel, inwestycje, transfer technologii i działania polityczne na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – powiedziała dziś podsekretarz stanu Katarzyna Kacperczyk podczas Konferencji Gospodarczej „Spójność gospodarcza dla handlu i inwestycji”, zorganizowanej przez niemieckie przewodnictwo w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). – Dzisiaj częściej słyszymy o „spójności gospodarczej”, aniżeli o globalizacji...

3
105
0
Monday, 23 May 2016
Spotkanie z przedstawicielami Światowego Związku Rynków Hurtowych
Fakty

W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się spotkanie ministra Krzysztofa Jurgiela oraz sekretarza stanu Jacka Boguckiego z przedstawicielami Światowego Związku Rynków Hurtowych (WUWM) na czele z prezesem Związku Manuelem Estrada-Nora oraz prezesem Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe Grzegorzem Hempowiczem. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom związanym z organizacją i funkcjonowaniem rynków hurtowych oraz wymianie doświadczeń wynikających z ich działalności. Minister rolnictwa przedstawił zebranym historię...

2
98
0
Monday, 23 May 2016
Rozmowy polsko-mołdawskie
Fakty

W ministerstwie rolnictwa odbyło się spotkanie podsekretarz stanu Ewy Lech z dyrektorem generalnym Państwowej Agencji ds. Bezpieczeństwa Produktów Spożywczych (ANSA) Republiki Mołdawii Gheorghem Gaberi. Rozmówcy z zadowoleniem odnieśli się do dotychczasowej intensywnej współpracy między Polską i Mołdawią w obszarze rolnictwa i potwierdzili zainteresowanie zacieśnianiem kontaktów dwustronnych zarówno na szczeblu ministerialnym, jak i eksperckim. Wiceminister Lech podkreśliła gotowość polskich ekspertów, w tym...

3
107
0
Sunday, 22 May 2016
Aż 100 mln zł na promocję polskich marek
Fakty

Mikro, małe i średnie firmy będą mogły ubiegać się – od 24 czerwca do 5 sierpnia br. – o unijne wsparcie na wprowadzanie swoich wyrobów lub usług na rynki międzynarodowe. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przewidziała na ten cel 100 mln zł. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła już kolejny konkurs z programu “Inteligentny Rozwój” na lata 2014-2020. “Liczymy, że wsparcie firm w prowadzeniu działalności eksportowej zaowocuje umocnieniem wizerunku Polski oraz...

3
107
0
Sunday, 22 May 2016
Posiedzenie Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
Fakty

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbyło się 17 maja 2016 r. w Brukseli. W pierwszej części posiedzenia komisarz Phil Hogan oraz komisarz Miguel Arias Cañete przedstawili stan prac nad realizacją porozumienia klimatycznego przyjętego w Paryżu (COP21) oraz poinformowali o możliwościach realizacji pewnych zobowiązań wynikających z bezpośrednich relacji pomiędzy rolnictwem a klimatem. Następnie komisarz Vytenis Andriukaitis...

2
124
0
Friday, 20 May 2016