Fakty

Sytuacja na rynkach rolnych: RYNEK CUKRU
Biznes

RYNEK CUKRU Powierzchnia zasiewów buraków cukrowych w Polsce w 2016 r. wyniosła ok. 203 tys. ha i była o 17% większa niż przed rokiem. Zwiększenie powierzchni zasiewów było spowodowane wymarznięciem upraw ozimych w niektórych regionach kraju oraz większą kontraktacją cukru pozakawotowego przez koncerny cukrownicze. W okresie dziesięciu miesięcy 2016 r. z Polski wyeksportowano 373 tys. ton cukru, o 10% więcej niż przed rokiem. Równocześnie wpływy z eksportu zwiększyły się o 20%, do 178 mln EUR. Wywóz cukru do UE...

1
104
0
Sunday, 22 January 2017
Sytuacja na rynkach rolnych: RYNEK ZBÓŻ
Ceny

Europa i świat Wzrost zbiorów spodziewany jest u większości światowych eksporterów, z wyjątkiem Unii Europejskiej. Tegoroczne zbiory zbóż w UE według USDA są szacowane na poziomie 296 mln ton. Czyli na poziomie o ponad 15 mln ton niższym niż w 2015 r. i o ponad 31 mln ton niższym niż w rekordowym roku 2014. Mniejsze niż przed rokiem są zbiory pszenicy (o 10%), jęczmienia (o 3%), kukurydzy (o 4%) i mieszanek zbożowych (o 3%), a o 4% większe – żyta i...

1
119
0
Saturday, 21 January 2017
Otwarcie nowej hali PRONAR w Siemiatyczach
Fakty

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył w uroczystym otwarciu nowej hali produkcyjnej Pronar w Siemiatyczach. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele rządu, władz samorządowych, duchowieństwo, Zarząd i pracownicy spółki oraz dziennikarze z całej Polski. Zasłużeni pracownicy otrzymali złote, srebrne i brązowe Medale za długoletnią Służbę, honorowe odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz Złote Odznaki Pronaru.  Odznaczenia wręczali minister Krzysztof Jurgiel, wojewoda podlaski...

3
93
0
Saturday, 07 January 2017
Rolniczy handel detaliczny będzie możliwy
Fakty

O faktach i mitach na temat rolniczego handlu detalicznego mówili dziś podczas specjalnej konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, podsekretarz stanu Ewa Lech oraz dyrektor departamentu bezpieczeństwa żywności i weterynarii Krystian Popławski. – Zgodnie z zapowiedziami z programu Prawa i Sprawiedliwości mieliśmy wprowadzić ułatwione zasady sprzedaży przez rolników żywności bezpośrednio z gospodarstwa i w ciągu minionego roku przygotowaliśmy cały pakiet ustaw, które to realizują –...

1
117
0
Saturday, 31 December 2016
Zmiana na stanowisku Głównego Lekarza Weterynarii
Fakty

W związku ze złożoną przez dotychczasowego głównego lekarza weterynarii Włodzimierza Skorupskiego rezygnacją z zajmowanego stanowiska premier Beata Szydło powołała z dniem dzisiejszym Pawła Niemczuka na stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii. Akt powołania wręczyła podsekretarz stanu Ewa Lech w obecności sekretarza stanu Zbigniewa Babalskiego. Paweł Niemczuk jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie, na której też odbył studia podyplomowe z zakresu epizootiologii i administracji...

2
104
0
Friday, 30 December 2016
PRZETARG NA SPRZEDAŻ OMP Z ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH ROZSTRZYGNIĘTY
Fakty

W dniu 16.12.2016 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/2264 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w pierwszym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej Rozporządzeniem Wykonawczym (UE) 2016/2080. Na mocy rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/2080 otwarto sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej, w związku z czym na podstawie ofert otrzymanych w ramach...

1
96
0
Friday, 30 December 2016
Zmiany PROW 2014-2020 zatwierdzone
Fakty

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w PROW; Wdrożenie zmian w I połowie 2017 r. Decyzją wykonawczą C(2016)8568 z dnia 09.12.2016 r. zatwierdzającą zmianę programu rozwoju obszarów wiejskich dla Polski do celów wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji C(2014)9783, Komisja Europejska zatwierdziła zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmiany dotyczą wprowadzenia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

5
111
0
Wednesday, 28 December 2016
COCERAL PODNOSI PROGNOZY UNIJNYCH ZBIORÓW ZBÓŻ
Fakty

W tym tygodniu Coceral opublikował prognozy tegorocznej produkcji zbóż w Unii. Zbiory zbóż ogółem są przewidywane na 314,4 mln ton, tj. o 1,8% więcej w porównaniu do zeszłorocznego wyniku. Prognozowane zbiory pszenicy miękkiej zostały skorygowane z 145,2 mln ton w marcowej prognozie do 148 mln ton. Będzie to jednak w dalszym ciągu poziom produkcji o 1,5% mniej niż przed rokiem. Podwyższono także prognozę dla jęczmienia – z wcześniejszych 58,9 mln ton do Oznacza to zbiory tego gatunku o 3,4% wyższe...

5
181
0
Friday, 08 July 2016
KE PRZEDŁUŻY LICENCJE DLA GLIFOSATU NA 18 MIESIĘCY
Fakty

W ostatni wtorek unijny komisarz ds. zdrowia poinformował o decyzji Komisji dotyczącej przedłużenia na okres 18 miesięcy licencji dla glifosatu – podstawowego składnika herbicydu używanego przez firmę Monsanto w preparacie chwastobójczym pod nazwą Roundup. Preparaty oparte na glifosacie powodują niszczenie większości roślin, w tym wieloletnich, uporczywych chwastów z wyjątkiem skrzypu. Jednak substancja czynna popularnego preparatu Roundup najprawdopodobniej ma właściwości rakotwórcze. W okresie 18 miesięcy Europejska...

2
130
0
Tuesday, 05 July 2016
SZÓSTY NIEMIECKI SER W UNIJNYM REJESTRZE CHNP
Fakty

W dniu 14 czerwca 2016 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 2016/924 z dnia 1 czerwca br. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Allgäuer Sennalpkäse (ChNP). Jest to ser twardy o długim okresie przechowywania, który wytwarza się w sposób tradycyjny i rzemieślniczy z nieprzetwarzanego mleka krowiego na obszarze Sennalpen należącym do Allgäu (niemiecki region geograficzny w południowo-zachodniej Szwabii, w Bawarii i częściowo...

3
128
0
Thursday, 30 June 2016