Ceny

Początkiem jesieni spadek wartości mięsa
Biznes

Pierwsze dni jesieni (25.09. – 1.10.) przyniosły spadek cen zakupu na rynku żywca wieprzowego i drobiu. Równocześnie wzrasta cena bydła rzeźnego. A jak plasują się ceny pozostałych produktów rolniczych? Poniżej aktualizacja cen produktów na polskim rynku...

2
41
0
poniedziałek, 09 Październik 2017
SYTUACJA NA RYNKACH ROLNYCH: RYNEK MIĘSA
Biznes

W krajowym skupie żywca rzeźnego utrzymuje się tendencja wzrostowa. W listopadzie 2016 r. (według GUS) skupiono 400 tys. ton żywca, o 1% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 13% więcej niż w listopadzie 2015 r. Ogółem w okresie jedenastu miesięcy 2016 r. krajowy skup żywca rzeźnego wyniósł 4,9 mln ton i był o 6% większy niż w analogicznym okresie 2015 r. Rynek mięsa wieprzowego W listopadzie 2016 r. (według GUS) do skupu dostarczono 132 tys. ton żywca wieprzowego, o 1%...

1
144
0
poniedziałek, 23 Styczeń 2017
SYTUACJA NA RYNKACH ROLNYCH: RYNEK MLEKA
Biznes

W Polsce w 2016 r. dynamika wzrostu dostaw mleka do skupu ulegała ograniczeniu. W okresie od stycznia do listopada 2016 r. krajowi producenci dostarczyli do podmiotów skupujących 9,9 mld litrów mleka, o 2,3% więcej niż rok wcześniej, podczas gdy w pierwszym półroczu 2016 r. dostawy surowca były większe niż w porównywalnym okresie 2015 r. o 5,1%. Na skutek utrzymującej się do połowy 2016 r. dekoniunktury na światowym rynku mleka ceny zbytu produktów mleczarskich, a w konsekwencji ceny skupu mleka wykazywały tendencje...

1
138
0
poniedziałek, 23 Styczeń 2017
SYTUACJA NA RYNKACH ROLNYCH: RYNEK OWOCÓW I WARZYW
Biznes

Wg informacji sygnalnej GUS „Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2016 r.” z dnia 21 grudnia 2016 r. tegoroczne zbiory owoców z drzew są szacowane na rekordowym poziomie ok. 4,1 mln ton, tj. o około 13% wyższym niż w 2015 r. i nieco wyższym od poprzedniego szacunku. Zbiory jabłek oszacowano na ponad 3,6 mln ton, tj. o około 14% więcej od zbiorów ubiegłorocznych. Cena jabłek deserowych z tegorocznych zbiorów wyniosła 0,91 zł/kg i była o 0,9% niższa w porównaniu do poprzedniego...

1
116
0
niedziela, 22 Styczeń 2017
Sytuacja na rynkach rolnych: RYNEK CUKRU
Biznes

RYNEK CUKRU Powierzchnia zasiewów buraków cukrowych w Polsce w 2016 r. wyniosła ok. 203 tys. ha i była o 17% większa niż przed rokiem. Zwiększenie powierzchni zasiewów było spowodowane wymarznięciem upraw ozimych w niektórych regionach kraju oraz większą kontraktacją cukru pozakawotowego przez koncerny cukrownicze. W okresie dziesięciu miesięcy 2016 r. z Polski wyeksportowano 373 tys. ton cukru, o 10% więcej niż przed rokiem. Równocześnie wpływy z eksportu zwiększyły się o 20%, do 178 mln EUR. Wywóz cukru do UE...

1
124
0
niedziela, 22 Styczeń 2017
Sytuacja na rynkach rolnych: RYNEK RZEPAKU
Biznes

Szacuje się, że w Unii Europejskiej, na skutek niekorzystnych warunków pogodowych, zbiory rzepaku w 2016 r. wyniosły 20,1 mln ton. Wśród wiodących unijnych producentów rzepaku najbardziej zmalały zbiory w Polsce, Wielkiej Brytanii, we Francji i w Niemczech. W Polsce zbiory rzepaku w 2016 r. wyniosły 2,2 mln ton, i były o 17% mniejsze niż w 2015 r. W pozostałych wymienionych krajach spadek jest szacowany odpowiednio na 26%,12% i 7%. Mniejsze zbiory powodują, że skup rzepaku w bieżącym sezonie jest najniższy od 5...

1
124
0
sobota, 21 Styczeń 2017
Sytuacja na rynkach rolnych: RYNEK ZBÓŻ
Ceny

Europa i świat Wzrost zbiorów spodziewany jest u większości światowych eksporterów, z wyjątkiem Unii Europejskiej. Tegoroczne zbiory zbóż w UE według USDA są szacowane na poziomie 296 mln ton. Czyli na poziomie o ponad 15 mln ton niższym niż w 2015 r. i o ponad 31 mln ton niższym niż w rekordowym roku 2014. Mniejsze niż przed rokiem są zbiory pszenicy (o 10%), jęczmienia (o 3%), kukurydzy (o 4%) i mieszanek zbożowych (o 3%), a o 4% większe – żyta i...

1
146
0
sobota, 21 Styczeń 2017
UE I ŚWIAT – PROGNOZY PRODUKCJI SŁONECZNIKA W SEZONIE 2016/17
Ceny

W sezonie 2016/17 produkcja słonecznika na świecie powinna istotnie wzrosnąć o 3,5 mln ton do poziomu 45,3 mln ton na wzrostu produkcji w Unii, Rosji oraz Ukrainie, Turcji, oraz prawdopodobnie w Argentynie (zbiory wiosną 2017 roku). W Rosji zbiory słonecznika przewidywane są na 10,3 mln ton (+7%), natomiast na Ukrainie 12,5 mln ton (+8%). W Turcji zbiory mają się zwiększyć o 6% do 1,4 mln ton. Przewidywany jest spadek produkcji w USA o 8% do 1,2 mln ton) oraz w...

5
212
0
sobota, 09 Lipiec 2016
UE – PROGNOZY BILANSU RZEPAKU W SEZONIE 2016/17
Ceny

Zbiory rzepaku w UE w br. prognozowane są na około 21,2 mln ton, co oznacza 5% spadek o 1,1 mln ton poniżej poziomu poprzedniego sezonu 2015/16 oraz poniżej rekordowego poziomu przed dwoma laty. Obecne prognozy produkcji są 0,5 mln ton mniejsze niż na początku czerwca br. W sezonie 2016/17 podaż rzepaku w UE28 zmniejszy się o 5% do 25,4 mln ton. W sezonie 2015/16 redukcja produkcji spowodowała ograniczenie importu. W nowym sezonie 2016/17 zapowiada się 12% redukcja przywozu rzepaku z...

4
212
0
sobota, 09 Lipiec 2016
UE: LICENCJE W EKSPORCIE I IMPORCIE
Ceny

W tym tygodniu KE wydała licencje w eksporcie następujących ilości zbóż: 490 tys. ton pszenicy miękkiej, 12 tys. ton mąki pszennej w ekwiwalencie ziarna, 6 tys. ton durum, 389 tys. ton jęczmienia, 38 tys. ton kukurydzy i 1 tys. ton żyta. Eksport zbóż do UE w sezonie 2015/16 wyniósł 45,389 mln ton, tj. o 2,1% mniej niż w sezonie 2014/15. W imporcie zezwolono na przywóz następujących ilości ziarna: 60 tys. ton pszenicy miękkiej, 1 tys. ton mąki pszennej, 80 tys....

Like
172
0
środa, 06 Lipiec 2016