Pomór świń – kto za to zapłaci?

6
508
Pomór świń – kto za to zapłaci?
  • Artist
  • Agata CEBERA, RADCA PRAWNY, KANCELARIA RADCY PRAWNEGO AGATY CEBERA
Pomór świń – kto za to zapłaci?

Odszkodowania należne w związku z działaniami organów władzy publicznej w celu eliminacji chorób zakaźnych trzody chlewnej

1. Wprowadzenie
 Jaki jest cel ustawy o ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U. z 2014, poz. 1539; zwana dalej jako: „o.z.z.”)?
 Program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie (zwany dalej: „programem”) – środki prewencyjne;
2. Zakres przedmiotowy regulacji prawnej
– Kiedy można domagać się odszkodowania na podstawie art. 49 o.z.z.?
3. Zakres podmiotowy regulacji prawnej
– Kto może domagać się odszkodowania?
– Czy odszkodowania mogą domagać się tylko hodowcy, czy również przetwórcy?
4. Odszkodowanie
– Jaka jest wysokość odszkodowania?
– Co to jest wartość rynkowa zwierzęcia i jak ją ustalić?
– Czy mogę kwestionować wysokość proponowanego mi odszkodowania?
– Czy od kwoty wypłaconego odszkodowania musze zapłacić podatek?
5. Procedura dochodzenia odszkodowania
– Do jakiego organu należy zgłosić wniosek o zapłatę odszkodowania?
– Jaka jest procedura dochodzenia odszkodowania?
– Czy warto wystąpić z powództwem cywilnym do sądu powszechnego? Jakie koszty muszę ponieść przed sądem?
6. Utrata odszkodowania
– Jak uniknąć utraty odszkodowania – analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego.
7. Podsumowanie

share