Farm News

PSZENICA STANIAŁA, ALE OSŁABIENIE EURO WSPIERA EKSPORT
Ceny

Na giełdzie Euronext w Paryżu pszenica w kontrakcie na wrzesień po zeszłotygodniowym wzroście zredukowała wartość o 5% do 162,5 Euro/t (przez 2 tyg. spadek o 3,1%). Kliknij poniższy link, by uzyskać więcej szczegółów na temat tego raportu Baltic...

środa, 22 Czerwiec 2016
1
133
0
WYPŁATY POMOCY DLA PRODUCENTÓW MLEKA W POLSCE
Biznes

W związku z realizacją przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych ustalono, że wysokość wsparcia przysługującego na kilogram mleka wynosi 0,014962 PLN. W dniu 13...

środa, 22 Czerwiec 2016
2
183
0
SZERSZE OTWARCIE UNII NA DOSTAWY ŚWIEŻEGO ORAZ PRZETWORZONEGO MIĘSA WOŁOWEGO Z BRAZYLII I ARGENTYNY
Ceny

W dniu 11 czerwca br. ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/922, zmieniające załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, ich terytoriów lub części, z których dozwolone jest wprowadzanie do...

wtorek, 21 Czerwiec 2016
2
138
0
SPADEK CEN PEŁNOTŁUSTEGO MLEKA W PROSZKU NA AUKCJI FONTERRY
Ceny

Dnia 15 czerwca 2016 roku na otwartej po raz 166 aukcji internetowej platformy handlowej GlobalDairyTrade (GDT), po odnotowanej przed dwoma tygodniami zwyżce średniej ceny ze wszystkich kontraktów terminowych, odnotowano kolejny wzrost. Nastąpiły zwyżki cen...

wtorek, 21 Czerwiec 2016
2
169
0
52 FRANCUSKI SER W UNIJNYM REJESTRZE CHOG
Fakty

W dniu 14 czerwca 2016 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 2016/927 z dnia 1 czerwca br. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Soumaintrain (CHOG). Jest to miękki...

wtorek, 21 Czerwiec 2016
2
147
0
Rozmowy z przedstawicielami banków
Biznes

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się dziś spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Nieruchomości Rolnych z przedstawicielami Związku Banków Polskich. Spotkanie prowadził sekretarz stanu Zbigniew Babalski....

poniedziałek, 13 Czerwiec 2016
3
148
0
Rozmowy ministrów rolnictwa Polski i Białorusi
Fakty

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, na zaproszenie Ministra Rolnictwa i Wyżywienia Białorusi, przebywał w dniach 7 – 8 czerwca br. z oficjalną wizytą w Mińsku. Szef polskiego resortu rolnictwa uczestniczył m.in. w uroczystym otwarciu...

niedziela, 12 Czerwiec 2016
4
148
0
UKRAINA: PROGNOZY ZBIORÓW PSZENICY
Ceny

W prognozie z końca maja br. UkrAgroConsult ocenił tegoroczne zbiory zbóż na Ukrainie na 54,9 mln ton wobec 57,95 mln ton w poprzednim sezonie. Pomimo spodziewanego spadku produkcji zbożowej mają wzrosnąć zapasy na koniec sezonu – z 2,7 mln ton (pod koniec...

niedziela, 12 Czerwiec 2016
3
113
0
DANIA – PLANY STOSOWANIA 0,9% BIOPALIW II GENERACJI W TRANSPORCIE
Fakty

Dania ogłosiła plan ustanowienia 0,9% mandatu w transporcie dla biopaliw II generacji do 2020 roku. Plan został przygotowany przez Ministerstwo dla Biznesu oraz Postępu Energetycznego i Klimatu oraz jest częścią szerszych planów dotyczących poprawy kwestii...

sobota, 11 Czerwiec 2016
2
130
0
BILANS OLEISTYCH W SEZONIE 2016/17 WG. KE
Ceny

Agenda Komisji DG Agri w prognozie z 25 maja 2016 r. przewiduje produkcję surowców oleistych (rzepak, soja oraz słonecznik) w Unii w następnym sezonie 2015/16 na 32,7 mln ton wobec 31,8 mln ton sezon wcześniej (+3%), co oznacza wzrost szacunków wobec kwietnia...

piątek, 10 Czerwiec 2016
2
158
0