Farm News

52 FRANCUSKI SER W UNIJNYM REJESTRZE CHOG
Fakty

W dniu 14 czerwca 2016 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 2016/927 z dnia 1 czerwca br. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Soumaintrain (CHOG). Jest to miękki...

Tuesday, 21 June 2016
2
128
0
Rozmowy z przedstawicielami banków
Biznes

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się dziś spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Nieruchomości Rolnych z przedstawicielami Związku Banków Polskich. Spotkanie prowadził sekretarz stanu Zbigniew Babalski....

Monday, 13 June 2016
3
131
0
Rozmowy ministrów rolnictwa Polski i Białorusi
Fakty

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, na zaproszenie Ministra Rolnictwa i Wyżywienia Białorusi, przebywał w dniach 7 – 8 czerwca br. z oficjalną wizytą w Mińsku. Szef polskiego resortu rolnictwa uczestniczył m.in. w uroczystym otwarciu...

Sunday, 12 June 2016
4
127
0
UKRAINA: PROGNOZY ZBIORÓW PSZENICY
Ceny

W prognozie z końca maja br. UkrAgroConsult ocenił tegoroczne zbiory zbóż na Ukrainie na 54,9 mln ton wobec 57,95 mln ton w poprzednim sezonie. Pomimo spodziewanego spadku produkcji zbożowej mają wzrosnąć zapasy na koniec sezonu – z 2,7 mln ton (pod koniec...

Sunday, 12 June 2016
3
95
0
DANIA – PLANY STOSOWANIA 0,9% BIOPALIW II GENERACJI W TRANSPORCIE
Fakty

Dania ogłosiła plan ustanowienia 0,9% mandatu w transporcie dla biopaliw II generacji do 2020 roku. Plan został przygotowany przez Ministerstwo dla Biznesu oraz Postępu Energetycznego i Klimatu oraz jest częścią szerszych planów dotyczących poprawy kwestii...

Saturday, 11 June 2016
2
115
0
BILANS OLEISTYCH W SEZONIE 2016/17 WG. KE
Ceny

Agenda Komisji DG Agri w prognozie z 25 maja 2016 r. przewiduje produkcję surowców oleistych (rzepak, soja oraz słonecznik) w Unii w następnym sezonie 2015/16 na 32,7 mln ton wobec 31,8 mln ton sezon wcześniej (+3%), co oznacza wzrost szacunków wobec kwietnia...

Friday, 10 June 2016
2
134
0
PLANY WOBEC 10% CELU UŻYCIA BIOPALIW W TRANSPORCIE PO 2020 ROKU
Fakty

Dyrektywa biopaliwowa z 2008 roku wymaga, aby państwo członkowskie osiągnęło 10% cel użycia biopaliw (w tym biopaliwa i inne źródła jak np. zielona energia) w transporcie. Na seminarium zorganizowanym w PE 3 maja br. zostało ujawnione, że ten 10% cel...

Thursday, 09 June 2016
2
117
0
ODWOŁANIE WOBEC WERDYKTU WTO DOTYCZĄCEGO ANTYDUMPINGOWYCH CEŁ DLA BIODIESLA Z ARGENTYNY
Fakty

Dnia 20 maja br. Unia Europejska odwołała się od werdyktu Międzynarodowej Organizacji Handlu – WTO z 29 marca br. (patrz: wiadomości z 8 kwietnia br.) w sprawie antydumpingowych ceł na biodiesel z Argentyny. Po 2 latach analiz WTO orzekła, że te cła...

Thursday, 09 June 2016
1
127
0
ŚWIATOWY RYNEK JĘCZMIENIA
Ceny

Według IGC, w sezonie 2016/17 światowe zbiory jęczmienia wyniosą 142,2 mln ton, tj. o 5,2% mniej w porównaniu z poprzednim sezonem. Unia odnotuje ponownie dobre wyniki produkcji, oceniane przez IGC na 60,5 mln ton. Na drugim miejscu w światowej produkcji tego...

Wednesday, 08 June 2016
2
100
0
LICENCJE W EKSPORCIE I IMPORCIE
Fakty

W tym tygodniu KE wydała licencje w eksporcie następujących ilości zbóż: 633 tys. ton pszenicy miękkiej, 58 tys. ton mąki pszennej w ekwiwalencie ziarna, 6 tys. ton durum, 15 tys. ton jęczmienia oraz 139 tys. ton kukurydzy. Łącznie od początku bieżącego...

Wednesday, 08 June 2016
2
133
0