SYTUACJA NA RYNKACH ROLNYCH: RYNEK MIĘSA

SYTUACJA NA RYNKACH ROLNYCH: RYNEK MIĘSA

1
144
0
poniedziałek, 23 Styczeń 2017
Biznes

W krajowym skupie żywca rzeźnego utrzymuje się tendencja wzrostowa. W listopadzie 2016 r. (według GUS) skupiono 400 tys. ton żywca, o 1% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 13% więcej niż w listopadzie 2015 r. Ogółem w okresie jedenastu miesięcy 2016 r. krajowy skup żywca rzeźnego wyniósł 4,9 mln ton i był o 6% większy niż w analogicznym okresie 2015 r.

Rynek mięsa wieprzowego

W listopadzie 2016 r. (według GUS) do skupu dostarczono 132 tys. ton żywca wieprzowego, o 1% więcej niż w miesiąc wcześniej i o 2% więcej niż w listopadzie 2015 r. Ogółem w okresie od stycznia do listopada 2016 r. krajowe podmioty skupiły 1,7 mln ton żywca wieprzowego, o 1,5% więcej niż w tym samym okresie 2015 r.

Większy niż przed rokiem był również eksport wieprzowiny z Polski. Od stycznia do października 2016 r. z kraju wywieziono 575 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych (w ekwiwalencie tusz), o 6% więcej niż w tym samym okresie 2015 r. Udział krajów UE w wolumenie polskiego eksportu zmniejszył się z 81% do 77%, a pozostałych krajów – zwiększył z 19% do 23%. Znaczącymi odbiorcami polskiej wieprzowiny wśród krajów spoza UE była: USA (z 6% udziałem), Hongkong (5%) i Ukraina (4%).

Pierwsza połowa 2016 r. charakteryzowała się zmiennymi trendami cenowymi w odniesieniu do średniej ceny zakupu żywca wieprzowego. W kolejnych miesiącach ub. r. zanotowano wzrost a potem stabilizację poziomu cen, jednak nastąpiło to po bardzo długim okresie uzyskiwania przez rolników niskich cen. Średnia cena zakupu żywca wieprzowego w 2015 r. wyniosła 4,28 zł/kg i spadła o 12% w stosunku do 2014 r. (4,85 zł/kg). W 2016 r. wyniosła ona 4,76 zł/kg i była o 11,2% wyższa w stosunku do 2015 r.

Rynek mięsa wołowego

W czerwcu 2016 r. pogłowie bydła ogółem, w porównaniu z czerwcem 2015 r., obniżyło się o 0,4% do 5,9 mln sztuk na skutek zmniejszenia pogłowia krów o 4,6%. Spadkowi pogłowia krów sprzyjały w I połowie roku relatywnie niskie ceny skupu mleka. Pogłowie cieląt (w wieku poniżej 1 roku) zwiększyło o 3,6% do ponad 1,7 mln szt., a pogłowie młodego bydła o 3,1% do prawie 1,6 mln szt., świadczy to rosnącym zainteresowaniu produkcją żywca wołowego.

W 2016 r. średnia krajowa cena skupu bydła ogółem (według ZSRIR MRiRW) wzrosła do 6,07 zł/kg, tj. o 1,7% w porównaniu z 2015 rokiem i o 5% w stosunku do 2014 roku. Młode bydło w 2016 r. skupowano przeciętnie po 7,03 zł/kg, tj. o 1,8% drożej niż w 2015 r. i o 6,5% w porównaniu do 2014 roku.

W grudniu 2016 r. zakłady mięsne kupowały żywiec wołowy przeciętnie po 6,35 zł/kg, czyli o 5,5% drożej niż w grudniu 2015 r. Wzrostowa tendencja cen utrzymuje się w zbycie wołowiny. W 2016 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem ZSRIR MRiRW sprzedawały ćwierćtusze wołowe przeciętnie po 11,34 zł/kg, o 1,3% drożej niż w 2015 r.

W okresie styczeń–październik 2016 r. eksport żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych wyniósł 358 tys. ton (w ekwiwalencie tusz) i był o 3% mniejszy niż w analogicznym okresie 2015 r.

Większość (88%) eksportowanej wołowiny była kierowana do krajów Unii, przede wszystkim do Włoch (21%), Niemiec (15%) i Holandii (10%). Wśród krajów nienależących do UE importerami wołowiny z Polski były: Izrael oraz Bośnia i Hercegowina (po 3% udziału w wolumenie polskiego eksportu) i Turcja (2%).

Import wołowiny i cielęciny do Polski utrzymuje się na niskim poziomie.

Nadwyżka w handlu wołowiną i cielęciną wyniosła 318 tys. ton wobec 331 tys. ton w okresie dziesięciu miesięcy 2015 r. oraz 945 mln EUR wobec 1 mln EUR.

W 2016 r. średnia krajowa cena skupu bydła ogółem (według ZSRIR MRiRW) wzrosła do 6,07 zł/kg, tj. o 1,7% w porównaniu z 2015 rokiem i o 5% w stosunku do 2014 roku.

Rynek mięsa drobiowego

Polska jest największym producentem mięsa drobiowego wśród krajów Unii Europejskiej. Ponad 90% w krajowej strukturze produkcji mięsa drobiowego stanowi mięso z brojlerów i indyków.

Eksport mięsa drobiowego wyniósł 803,7 tys. ton i był o 118,0 tys. ton (+17,2%) większy niż w okresie I-X 2015 r. (685,7 tys. ton). Główne kierunki to: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Czechy, Holandia.

Import mięsa drobiowego wyniósł 33,8 tys. ton i był o 3,5 tys. ton (+11,6%) większy niż w okresie I-X 2015 r. (30,3 tys. ton).  Saldo obrotu mięsem drobiowym było dodatnie i wyniosło 769,9 tys. ton.

Eksport drobiu żywego wyniósł 34,5 tys. ton i był o 12,1 tys. ton (+59,0%) większy niż w okresie I-X 2015 r. (22,4 tys. ton). Główne rynki zbytu to Niemcy, Czechy, Ukraina.

Import drobiu żywego wyniósł 88,8 tys. ton i był o 0,6 tys. ton (+0,7%) większy niż w okresie I-X 2015 r. (88,2 tys. ton). Saldo obrotu drobiem żywym było ujemne i wyniosło – 54,3 tys. ton.

W 2016 r. średnia cena skupu kurcząt (wg ZSRIR MRIRW) spadła do 3,31 zł/kg tj. o 4,9% − w porównaniu z 2015 rokiem i o 9,8% w stosunku do 2014 roku.

Źródło: MRiRW

Farm Radio Polska – Pierwsze Radio Rolnicze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *