„Słońce i wiatr to krajowe paliwa”

„Słońce i wiatr to krajowe paliwa”

2
162
0
wtorek, 07 Czerwiec 2016
Finanse i prawo

6 czerwca uczestniczyliśmy w sejmowych konsultacjach: „Sytuacja energetyki obywatelskiej w świetle  nowelizacji ustawy o OZE”, zorganizowanych przez posła Zbigniewa Gryglasa.

Dyskusja była skoncentrowana wokół tematyki prosumenckiej. Jak się wyraził poseł, chciałby on aby „głos prosumentów był słyszalny w Sejmie”. Uczestnicy spotkania oraz posłowie dyskutowali nad tym, czy energetyka obywatelska powinna być wspierana czy też nie, co – jak wiemy –  stanowi dziś źródło licznych kontrowersji.

Organizatorzy spotkania przygotowali prezentację zawierającą m.in. dane statystyczne, z których wynika, że tylko 1% społeczeństwa jest przeciwko OZE, oraz obrazującą problem w naszym kraju dotyczący zanieczyszczenia benzopirenem, związkiem silnie rakotwórczym. Jak wskazują badania, mamy najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie.

zanieczyszczenie-benzopirenem-compressor

Wspomniany został także problem  z sierpnia ubiegłego roku, kiedy został wprowadzony 20 stopień zasilania. W systemie zabrakło ok 2000 MW –  tę energię mogłoby wytworzyć 400 tys. małych źródeł fotowoltaicznych. Przewiduje się, że branża OZE wygeneruje 20.000 miejsc pracy, w tym 17 tys. nowych.

„Nastawienie resortu do prosumenta nie jest negatywne a ostrożne”

Poseł Artur Bramora zaznaczył, iż w trakcie poprzedniej kadencji chciał dać motywację inwestorom do inwestowania swoich środków jednak spotkał się z licznymi  trudnościami.

Według wiceministra Andrzeja Piotrowskiego natomiast nastawienie resortu do prosumenta nie jest negatywne a ostrożne, nawoływał do myślenia kategoriami współpracy i kooperacji. Podejście prosumenckie  – jak powiedział – może nas zbliżyć do podejścia w innych krajach. Wyraził chęć poszukania takich rozwiązań, które nie stanowiłyby obciążenia dla pozostałych odbiorców. Sugerował również iż przydałoby się opóźnić wejście w życie Ustawy o kolejne pół roku. Taki wniosek wzbudził sprzeciw posła Gryglasa, zwrócił on uwagę iż byłoby to już kolejne pół roku.

„OZE i energetyka rozproszona powinna być traktowana jako rozwiązanie a nie jako problem”

W latach 2005 – 2014, 59% wsparcia dostały instalacje współspalania oraz instalacje dużej wody podczas gdy te fundusze miały być przeznaczone na tworzenie nowych mocy i technologii a nie dotowanie już istniejących oraz procederu palenia śmieci razem z węglem. Nastawienie na współspalanie budzi wiele wątpliwości: nie buduje nowych mocy, nie daje nowych miejsc pracy.  Natomiast OZE i energetyka rozproszona powinna być traktowana jako rozwiązanie a nie jako problem – jak nadmieniła Beata Wiszniewska z Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej.

Ponadto publikacja projektu noweli Ustawy o OZE spowodowała spadek cen Zielonych Certyfikatów. Kiedyś były one wyceniane na 300 zł natomiast teraz jest to już tylko 70zł –  Wiszniewska zaapelowała o interwencję w tej sprawie.

Słońce i wiatr to krajowe paliwa – jak słusznie zaznaczył poseł Gryglas –  w odróżnieniu od ropy, gazu a nawet węgla, który coraz częściej sprowadzamy z Rosji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *